Πολλές φορές ξεχνάμε ότι για να γυμναστούμε δε χρειαζόμαστε εξοπλισμό παρά μόνο το σώμα μας. Τις ημέρες των διακοπών, που οι μπάρες και τα δράμια μένουν στα boxes και οι περισσότεροι είμαστε μακριά από αυτά, μπορούμε να στραφούμε σε bodyweight προγράμματα. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με προγράμματα που μπορείτε να εκτελέσετε οπουδήποτε, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας τη φυσική σας κατάσταση:

 

bodyweight

 

 • 10 Rounds For Time

Sprint 100m

Walk 100m

 

 • 10 Rounds For Time

10 Pushups

10 Squats

10 Tuck Jumps

 

 • 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Reps For Time

Burpees

Situps

 

 • 10 Rounds For Time

10 Burpees

Run 100m

 

 • Annie’

50-40-30-20-10 Rep Rounds for Time:

Double-Unders

Sit-ups

 

 • For Time

Run 400 meters

50 Squats

Run 400 meters

50 Push -ups

Run 400 meters

50 Sit -ups

Run 400 meters

 

 • For Time

50 Walking Lunges

800 m run

50 Walking Lunges

 

 • Chelsea’

EMOM for 30 min:

5 pull ups

10 push ups

15 squat

 

bodyweight

 

 • 5 Rounds For Time

20m hswalk

20 sqt

40Du

 

 • 10 Rounds For Time

Start and finish wod with 200m swim

20-18-16-14-12-10-8-6-4-2x reps

Pull ups

Burpees

Push ups

Sit ups

Squats

 

 • 3 Rounds For Time

Run 400m

40x walking lunges
30x Sit ups
20x Push ups
10x Burpee broad jumps

 

(Visited 187 times, 1 visits today)