Η ενδυνάμωση του ώμου και ιδιαίτερα του στροφικού πετάλου είναι τεράστιας σημασίας για κάθε αθλητική δραστηριότητα από αθλητές και μη. Αυτοί οι μύες γύρω από τον ώμο είναι πολύ σημαντικοί στη σταθεροποίηση της άρθρωσης και επομένως βοηθούν στην αποφυγή τραυματισμών του. 
Για αρχή θα πρέπει να υπάρχει μία εικόνα των μυών αυτών για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λειτουργία τους

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από 4 μύες:
  1. Υπερακάνθιος
  2. Υπακάνθιος
  3. Υποπλάτιος
  4. Ελάσσων στρογγύλος

στροφικού

 

Όλοι τους δουλεύουν συνεργατικά μεταξύ τους και προσφέρουν αρμονία στην κίνηση, που είναι σημαντική για τη διατήρηση της σταθερότητας και την αποφυγή τραυματισμών. Όλοι τους βρίσκονται στην ωμοπλάτη και καταφύονται στο βραχιόνιο οστό.

 

Οι τραυματισμοί του στροφικού πετάλου μπορούν να προσβάλλουν ασκούμενους διαφόρων επιπέδων. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο αθλητικές επιδόσεις αλλά και απλές κινήσεις, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα. Οι πιο συνηθισμένοι είναι:

  • Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου
  • Σύνδρομο πρόσκρουσης στροφικού πετάλου
  • Ρήξη στροφικού πετάλου

Αυτοί οι τραυματισμοί μπορεί να προέλθουν από υπερπροπόνηση, έλλειψη άσκησης, κακή τεχνική, κακή θέση της ωμοπλάτης σε σχέση με το θωρακικό κλωβό.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τη βασικότερη άσκηση που δουλεύει την έξω στροφή. Η έξω στροφή είναι εκείνη στην οποία πρέπει να δωθεί παραπάνω βαρύτητα, καθώς αυτή είναι η ενέργεια των τριών από τους τέσσερις μύες του πετάλου. Ο υποπλάτιος κάνει έσω στροφή, ενέργεια στην οποία συμμετέχουν και ο μείζων θωρακικός αλλά και ο πλατύς ραχιαίος, οπότε δύσκολα υπάρχει αδυναμία σε αυτή την κίνηση.

Στο internet υπάρχει τεράστια ποικιλία από βίντεο με αμέτρητες παραλλαγές ανάλογα τον εξοπλισμό. Η κίνηση ωστόσο είναι απλή και έτσι είναι σωστό να παραμείνει.

Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσει κανείς είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η ενδυνάμωση του στροφικού πετάλου, αν δεν είναι σωστή η θέση της ωμοπλάτης. Αν δεν υπάρχει πλήρες εύρος στην άρθρωση, οι πιθανότητες τραυματισμού είναι μεγάλες. Γι αυτό λοιπόν από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς αν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. 
Περισσότερα εδώ.

(Visited 2,675 times, 1 visits today)
Categories: Training