Οι αιτίες σε πολλές περιπτώσεις πόνων της μέσης παραμένουν αβέβαιες. Συνήθως τα συμπτώματα χρησιμοποιούνται σαν βάση για συντηρητική αγωγή. Ακόμα όμως και όταν αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, υπάρχει ποικιλία απόψεων μεταξύ των ειδικών ως προς την κλινική τους σημασία. Σε πολλές περιπτώσεις, η ερμηνία αυτών των συμπτωμάτων δεν είναι αρκετή για να εξάγει μία καταληκτική διάγνωση.

Η αδυναμία κατάληξης σε οριστική διάγνωση έχει οδηγήσει σε πολλούς τρόπους αντιμετώπισης. Οι συντηρητικές θεραπείες περιλαμβάνουν ξεκούραση στο κρεβάτι και φαρμακευτική αγωγή, μασάζ, ακινητοποίηση με τη χρήση ειδικής ζώνης κ.α. Συχνά, ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων με πόνους στη μέση (περίπου 80%) αναρρώνει σε διάστημα 2 εβδομάδων, με ή χωρίς θεραπεία. Με βάση αυτό το στατιστικό στοιχείο, δεν αποτελεί έκπληξη η μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση των πόνων, ανεξάρτητα από την προσέγγιση. Στο μυαλό όσων θεραπεύτηκαν, ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μέθοδος βοήθησε.

μέση

DeRosa and Porterfield state that “At present, identifying with any certainty the exact tissues involved in most low back pain is virtually impossible”.

Η σημασία της ορθοσωμίας

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο αντιμετώπισης των πόνων, στη βιβλιογραφία υπάρχουν αμέτρητες αναφορές στην ανάγκη βελτίωσης της ορθοσωμίας.

Η διόρθωση προβλημάτων στη στάση του σώματος περιλαμβάνει εξέταση ευθυγράμμισης και τεστ αξιολόγησης της δύναμης και του μήκους συγκεκριμένων μυών. Η διατήρηση της σωστής ευθυγράμμισης εξαρτάται από τη δημιουργία και διατήρηση καλής μυϊκής ισορροπίας. Η μέση και η κίνησή της αποτελεί μέρος της συνολικής στάσης, αλλά κυρίως εξαρτάται από τη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Αν και οι ανισορροπίες και τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται στο ίδιο σημείο, τα προβλήματα μπορεί να μην περιορίζονται σε αυτές τις περιοχές. Πόνος που υπάρχει στο πόδι, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλείται από ένα πρόβλημα στη μέση. Μία μυϊκή ανισορροπία σε ένα σημείο του σώματος, μπορεί να οδηγήσει σε μία άλλη αλλαγή κάπου αλλού. Συμπερασματικά, συμπτώματα που εμφανίζονται στη μέση, μπορεί να οφείλονται σε προβληματική μηχανική της πατούσας, των ποδιών ή της λεκάνης.

Μια συνηθισμένη ανισορροπία μπορεί να ξεκινήσει από αδυναμία των κοιλιακών και συχνά μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδυνάμωσή τους και διόρθωση της κακής στάσης. Λίγες δραστηριότητες της καθημερινότητας απαιτούν την ενεργοποίηση των κοιλιακών, πολλές όμως προκαλούν τους μύες γύρω από τη μέση. Ένας σημαντικός λόγος που συμβαίνει η ενδυνάμωση και βράχυνση αυτών των μυών και ταυτόχρονα η χαλάρωση των κοιλιακών , είναι το ότι οι εκτείνοντες της σπονδυλικής είναι πολυάριθμοι και προσφύονται σε ένα γερό σκελετικό οικοδόμημα. Οι κοιλιακοί ωστόσο είναι μακριοί, με ισχυρή μεν περιτονιακή σύνδεση αλλά χωρίς τη στήριξη ανάλογου οικοδομήματος. Επιπλέον, οι κοιλιακοί μύες δέχονται την ενδοκοιλιακή πίεση και ακόμα περισσότερο οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη.

Συμπέρασμα

Δεδομένου του γεγονότος ότι το 80% των ανθρώπων εμφανίζουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους πόνο στη μέση, γίνεται κατανοητό ότι η πρόληψη είναι τεράστιας σημασίας. Η διατήρηση της σωστής στάσης ή η βελτίωσή της γίνεται ακόμα πιο επιτακτική αν αναλογιστεί κανείς και το ψυχολογικό κόστος που επιφέρει ο πόνος. Ο περιορισμός της κίνησης, τα προβλήματα στην εργασία, σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής προς το χειρότερο… Μην αμελείτε λοιπόν την υγεία της.

(Visited 344 times, 1 visits today)