Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν τα κιλά που σηκώνουμε στις ασκήσεις είναι λίγα ή πολλά. Με πόσα μπορεί κάποιος να θεωρηθεί δυνατός ή όχι. Η απάντηση, όπως τα περισσότερα στη ζωή, είναι σχετική. Σχετίζεται με το πόσα μπορούν να σηκώσουν οι υπόλοιποι ασκούμενοι. Ευτυχώς υπάρχουν δεδομένα χιλιάδων παγκοσμίως και μπορεί η σύγκριση να γίνει πιο σωστά αφού είναι σε μεγάλη κλίμακα. Βασικό μέτρο σύγκρισης είναι το σωματικό βάρος, η ηλικία και το φύλο βέβαια. Παρακάτω θα βρείτε πίνακες που δείχνουν τα νούμερα σε κάποιες βασικές ασκήσεις και θα σας βοηθήσουν να κατατάξετε τον εαυτό σας σε κάποια κατηγορία.

Πρωτάρης (Beginner): Δυνατότερος από το 5%. Ο πρωτάρης μπορεί να εκτελέσει την άσκηση σωστά και την εξασκεί για τουλάχιστον ένα μήνα.

Αρχάριος (Novice): Δυνατότερος από το 20%. Εξασκεί την τεχνική συστηματικά για τουλάχιστον 6 μήνες.

Μεσαίου επιπέδου (Intermediate): Δυνατότερος από το 50%. Εξασκεί την τεχνική συστηματικά για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Προχωρημένος (Advanced): Δυνατότερος από το 80%. Εξασκεί την τεχνική για 5 χρόνια.

Elite: Δυνατότερος από το 95%. Εξασκεί την τεχνική για πάνω από 5 χρόνια αγωνιστικά.

 

Front Squat
male-front-squat

ΑΝΔΡΕΣ

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Deadlift
ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

female-deadlift

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Push Press
male-push-press

ΑΝΔΡΕΣ

 

female-push-press

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Shoulder Press
male-shoulder-press

ΑΝΔΡΕΣ

 

female-shoulder-press

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Snatch

δυνατός

ΑΝΔΡΕΣ

 

δυνατός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Clean & Jerk

δυνατός

ΑΝΔΡΕΣ

 

δυνατός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τα κιλά αφορούν την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 24 και 39 ετών.

Για 18-23 είναι 2% λιγότερα. Για 40-49 5% λιγότερα. Για 50-59 17% λιγότερα.

(Visited 1,181 times, 1 visits today)